Algemene Voorwaarden

 

#BeginmetBeginnen 2019 – 2020

1. Op alle overeenkomsten, offertes, facturen en andere correspondentie van #BeginmetBeginnen zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals die zijn gepubliceerd op de website, of verstrekt zijn bij het aangaan van een samenwerking middels het versturen van een offerte die daarna goedgekeurd is door opdrachtnemer en opdrachtgever.
2. #BeginmetBeginnen behoudt zich het recht om wijzigingen door te voeren in haar werkwijze. Dit zoveel mogelijk in overeenstemming met de ontvangende partij, de klant of de deelnemers van de groepen en teams waarmee #BeginmetBeginnen werkt.
3. #BeginmetBeginnen behoudt zich het recht om wijzigingen door te voeren in welke facilitators/trainers of coaches er worden ingezet tijdens een opdracht. Dit om de kwaliteit van de opdracht zo hoog mogelijk te houden of wanneer #BeginmetBeginnen inschat dat er met een andere professional of team een evenredige kwaliteit neergezet kan worden.
4. Wanneer #BeginmetBeginnen een offerte verstuurt, volstaat een goedkeuring per e-mail van de kant van de klant. Dit is rechtsgeldig en hierna wordt er ook vanuit gegaan door team #BeginmetBeginnen dat de opdracht doorgaat.
5. #BeginmetBeginnen behoudt zich het recht om vooraf een -gedeelte- van de factuur in rekening te brengen. Dit geldt bij bedragen op de factuur met een hoger totaalbedrag dan 1500 euro of bij een langere looptijd dan 1 maand.
6. #BeginmetBeginnen behoudt zich het recht om maandelijks te factureren indien een langlopende opdracht of opdrachtovereenkomst is aangegaan.
7. #BeginmetBeginnen behoudt zich het recht om voor opdrachten de professional(s) te sturen die zij het meest geschikt achten voor de opdracht. Dit kan iemand anders zijn dan met wie de opdrachtgever het voorgesprek of eerdere gesprekken- of trainingen heeft gehad.
8. Facturen van #BeginmetBeginnen worden uitgestuurd door diens boekhouder/accountant, John Winkelman of zijn plaatsvervanger. De klant ontvangt de factuur alleen digitaal op het bij ons bekende mailadres. De factuur heeft een betalingstermijn van 14 dagen. #BeginmetBeginnen gaat ervan uit dat de klant/opdrachtgever binnen redelijke termijn betaalt, danwel uiterlijk binnen 30 dagen, hierna worden extra kosten voor administratie en de wettelijke rente in rekening gebracht.
9. Op alle trainings-, coachings en andere materialen ontwikkeld door #BeginmetBeginnen zijn de regels omtrent intellectueel eigendom van toepassing en ligt dit recht bij #BeginmetBeginnen. Dit geldt alleen niet wanneer hierover andere afspraken zijn gemaakt met de opdrachtgever.
10. Bij annulering van de afgesproken opdracht; een maand van tevoren geen extra kosten, een week van tevoren 50 %, een dag van te voren 100% van de kosten.
11. #BeginmetBeginnen hanteert tot 12 deelnemers van een sessie 1 facilitator/trainer, bij een hoger aantal wordt de investering opgemaakt met een 2-tal trainers/facilitators.

 

www.beginmetbeginnen.nl | Info@beginmetbeginnen.nl | KVK: 71624767 | BTW: NL858788275B01